tiistai 31. maaliskuuta 2015

Hätäensiapua 9. luokkalaisille

Viimeinen opetusharjoittelu on lähtenyt mukavasti käyntiin. Aloitin harjoittelun sivuaineeni terveystiedon parissa. Suunnittelin yhdessä ohjaavan opettajan kanssa kahdelle 9. luokan ryhmälle hätäensiavusta neljän oppitunnin mittaiset kokonaisuudet. Kahdella ensimmäisellä kerralla tutustuimme hätäensiapuun yleensä, kävimme läpi kiireellisyysjärjestystä, harjoittelimme kylkiasentoa, elvytystä ja painesiteen tekoa sekä perehdyimme sokin ja palovammojen ehkäisyyn että hoitoon. Molemmat tunnit olivat hyvin toiminnallisia, sillä monia hätäensiavun taitoja on hyvä harjoitella jo ennakkoon. Oppilaat myös selvästi pitivät toiminnallisuudesta ja toiminnallisen jakson jälkeen he jaksoivat keskittyä huomattavasti paremmin myös opettajajohtoiseen opetukseen.

Materiaalia painesiteiden tekoon
Tällä viikolla jatkoimme vielä myrkytyksiin, tukehtumiseen, sähkötapaturmiin, nyrjähdyksiin, sekä vesi-, jää- ja liikenneonnettomuustilanteissa toimimiseen. Jotta tunti ei olisi sisältänyt pelkästään opettajajohtoista opetusta, päätin, että oppilaat saavat käydä onnettomuustilanteiden ehkäisyt ja tilanteissa toimimisen ryhmissä itsekseen läpi. Jaoin oppilaat kolmeen ryhmään, annoin kullekin ryhmälle aiheen (joko jää-, vesi- tai liikenneturvallisuus) ja kehotin pohtimaan aihetta. Ryhmien ajatukset myös kirjattiin Padletiin, josta kävimme ne vielä yhdessä keskustellen läpi.

Ensimmäisen 9. luokan padlet, kuvakaappaus sivultaOlen opettanut yläkouluikäisiä vielä sen verran vähän, etten ollut varma, kuinka ryhmätyöskentely ja/tai Padletin käyttö sujuu. Yllätyin kuitenkin positiivisesti: ryhmissä heräsi runsaasti keskustelua ja Padletiinkin ilmantui pääasiassa asiallisia kommentteja. Lopun koonnissa kävimme jokaisen aihealueen läpi ja pohdimme, mitä mm. varoituskolmiolla tarkoitetaan. Pyysin myös muilta ryhmiltä ajatuksia aiheeseen liittyen, jolloin saimme hyvin monipuolisen katsauksen aiheeseen.

Toisen ysiluokan padlet, kuvakaappaus

Pääsiäisen jälkeen olisi luvassa tämän hätäensiapukokonaisuuden viimeiset tunnit. Silloin olisi tarkoituksena kerrata jakson sisältöjä draaman avulla. Olen ajatellut, että ryhmät saisivat suunnitella erilaisia onnettomuustilanteita ja esittää niitä luokalle. Aiheita onnettumuustilanteisiin voisivat olla esimerkiksi liikenneonnettomuus, sairaskohtaus, onnettomuus mökillä, onnettumuus jäällä sekä tapaturma metsässä. 

Olen pitänyt terveystiedon opettamisesta erittäin paljon. Esimerkiksi juuri hätäensiapu on hyvin käytännönläheinen ja konkreettinen aihe, mikä selvästi motivoi myös oppilaita aiheen pariin. Esimerkiksi tämä Kalevan uutinen auttoi monia oppilaita ymmärtämään, että myös heillä on mahdollisuus ja kyky pelastaa jopa ihmishenkiä. Opetus on myös sujunut hyvin ja olenkin saanut runsaasti kehuja mm. rauhallisuudestani opetustilanteissa.

Terveystiedon ohessa olen ehtinyt pitämään myös opettajien TVT-koulutuksia, mistä ajattelinkin kirjoitella seuraavaksi!

perjantai 6. maaliskuuta 2015

SciFest ja SciEDU

Joensuussa järjestetään 23.-25.4.2015 tiede- ja teknologiafestivaali SciFest. Tapahtuma pitää sisällään tieteeseen, teknologiaan ja ympäristöön liittyviä erilaisia työpajoja, luentoja, kilpailuja, näyttelyjä ja muuta toimintaa. Tapahtuma on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille lapsille, nuorille ja opettajille. Tänä vuonna tapahtuman teemana on Valon voima.
Levähdyspaikka SciFest Plaza, tunnelmia vuonna 2014
Osallistuin SciFestiin viime vuonna UEF-lähettilään roolissa. Päivystimme SciFest Plazalla, jossa ahkerasti pajoja kiertäneet koululaiset saivat levähtää ja kertoa kokemuksiaan tapahtumasta. Eniten hehkutusta aiheuttivat limalöllöt, joita sai itse valmistaa jossain pajassa. Torstaina ja perjantaina vierailijat olivat pääosin koululaisryhmiä ja näiden opettajia, mutta lauantaina mukana oli paljon perheitä ja myös alle kouluikäisiä lapsia. Tänä vuonna osallistun tapahtuman oheistoimintaan, tosin tällä kertaa hieman eri roolissa.
Karelia AMK:n pajalla kamerat kiinnostivat vuonna 2014
SciFestin yhteydessä järjestetään Joensuun seudun opettajille suunnattu SciEDU-täydennyskoulutuspäivä, jonka teemana on tieto- ja viestintäteknologia kasvatuksessa ja opetuksessa. Päivän aikana järjestetään runsaasti erilaisia asiantuntijaesityksiä ja opetusteknologiaan liittyviä työpajoja. Itse pääsen pyörittämään yhtä tuollaista pajaa, aiheena sähköisten kyselyiden ja kokeiden laatimiseen soveltuva Socrative-ohjelma. SciEDUn ohjelma ei vielä ole täysin valmis, mutta tällä hetkellä pajoja on tulossa muun muassa peda.netiltä, e-Opilta, Kopiostolta, Joensuun pedagogisilta ICT-ohjaajilta ja muilta tieto- ja viestintäteknologiaan erikoistuneilta toimijoilta. Tulossa on siis varsin laadukas ja monipuolinen kattaus liittyen TVT:n opetuskäyttöön ja odotankin jo innolla tapahtumaa. Toivon, että ehtisin pajan pitämisen ohessa tutustumaan hieman myös muiden pajojen ja esitysten tarjontaan.
Robotiikkaa vuonna 2014 tietojenkäsittelytieteen pajassa
Palaan aiheeseen tapahtuman jälkeen ja kerron hieman, millainen fiilis tapahtumasta jäi. Tapahtuman rakentumista voi seurata osoitteesta http://sciedu2015.blogspot.fi/.

maanantai 2. maaliskuuta 2015

Viimeistä opetusharjoittelua viedään

Vierailin viime viikolla Joensuun Normaalikoululla, jossa kävin seuraamassa kaksi yhdeksäsluokkalaisten terveystiedon tuntia. Syynä vierailuun on ensi viikolla alkava Tutkiva opettajuus -harjoittelujakso, eli viimeinen opetusharjoitteluni. Harjoittelun aikana pidän ainakin 9. luokkalaisille terveystiedon tunteja ensiavusta ja todennäköisesti tietotekniikan tunteja/koulutuksia opettajille. Opettajien koulutuksien aiheena on näillä näkymin Office 365, mutta tarpeesta riippuen koulutan myös muiden ohjelmien tai ohjelmistojen käyttöä. Tarkempi sisältö selviää ensi viikolla, kun harjoittelu virallisesti alkaa.
Norssilla oppilaat saavat halutessaan istua tuolien sijaan jumppapalloilla!
Ajattelin jälleen kasata hieman harjoittelun aikaisia fiiliksiä ja ajatuksia tänne blogiin. Kaikki tähän harjoitteluun liittyvät tekstit on merkitty tutkiva opettajuus -tunnisteella, jotta niitä on myöhemmin mahdollisimman helppo selata.